Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, το προσωπικό και η διοίκηση της εταιρείας CLIMATHERM Ltd. παραλαμβάνουν μετά από σχετικές επιθεωρήσεις και αξιολόγηση, το πιστοποιητικό ISO_14001/2015 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και το πιστοποιητικό ISO_45001/2018 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.
Η χορήγηση των συγκεκριμένων πιστοποιητικών, αντανακλά την δέσμευση και τις σταθερές αξίες της εταιρείας CLIMATHERM Ltd., για αειφόρο ανάπτυξη μέσα από οικολογικές πρακτικές με σεβασμό στο περιβάλλον, με χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα και χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα των κατασκευών.