ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – 2020

Σύστημα Ψύξης–Θέρμανσης με Αερόψυκτη Αντλία Θερμότητας, θερμικής ισχύος 420 kWatt και διαχωρισμός κυκλωμάτων με την βοήθεια Βuffer 500lt.

Related projects