20220629 154819

Κατοικία – Ναύπακτος – 2021

Εγκατάσταση Αερόψυκτης Αντλίας Θερμότητας για Θέρμανση και Δροσισμό-Ενδοδαπεδίου Συστήματος Διανομής χαμηλού προφίλ – Ελέγχου αέρα μέσω Αφυγραντή με ψυκτικό στοιχείο και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης με ηλιακό σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας

20220717 113837new

Γραφεία – Πειραιάς – 2022

Ημικεντρικός Κλιματισμός με σύστημα VRF – DC Inverter (Πολυδιαιρούμενο σύστημα Μεταβλητής Συχνότητας) και εσωτερικές μονάδες τύπου κασέτας (ψευδοροφής) και τύπου Δαπέδου κρυφής εγκατάστασης.

8

Εγκατάσταση Θερμικού Εναλλάκτη – Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση κλειστού κατακόρυφου γεωθερμικού συστήματος, αβαθούς γεωθερμίας για την Θέρμανση/Κλιματισμό του κτιρίου ΕΑΚ (Εργαστηρίου και Ακτινοβολήσεων) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε./ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Η εγκατάσταση στοχεύει στην μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και κατ΄ επέκταση στην ενεργειακή αναβάθμιση του συγκεκριμένου κτιρίου.

Βάση μελέτης, διανοίχτηκαν 40 κάθετες οπές για εγκατάσταση γεωεναλλακτών κλειστού κυκλώματος. Οι γεωεναλλάκτες είναι κατασκευασμένοι από HD-ΡΕ-100 (Πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς) με απλό “U” διάστασης DN32x3 SDR 11, PN 16 atm, της εταιρείας “INTERPLAST S.A.”.

Οι 40 κάθετες οπές χωρίστηκαν σε 3 ομάδες : Α’ Ομάδα (13 οπές), Β’ Ομάδα (14 οπές), Γ’ Ομάδα (13 οπές). Το βάθος εγκατάστασης προσδιορίζεται σε 85 μ., ενώ τα μήκη των γεωεναλλακτών είναι 100 μ. έκαστος. Οι γεωτρήσεις επετεύχθησαν με την χρήση υδραυλικού γεωτρύπανου με αερόσφυρα και αφριστικό υλικό. Στην συνέχεια έγινε εισχώρηση των γεωεναλλακτών στις αντίστοιχες γεωτρήσεις, αφού προηγήθηκε πλήρωση αυτών και έγιναν όλες οι απαραίτητες δοκιμές και έλεγχοι πίεσης.

20210913 170421low

Πολυκατοικία – Γλυφάδα – 2021

Εγκατάσταση τεσσάρων (4) επίτοιχων λεβήτων συμπύκνωσης και γραμμών Φυσικού Αερίου για θέρμανση & παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) για τα διαμερίσματα του Ισογείου, 1ου, 2ου και 3ου ορόφου της πολυκατοικίας.

20210929 092951

Κτίριο Γραφείων – Περιστέρι – 2022

Υδραυλικές και Αποχετευτικές Εγκαταστάσεις – Αντλιοστάσια ομβρίων και λυμάτων – Κλιματισμός – Εξαερισμός με ανάκτηση θερμότητας – Ηλιακό Σύστημα και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης – Πυροπροστασία – Μηχανολογική Υποστήριξη