Πίσω στα έργα

Πολυκατοικία – Γλυφάδα – 2021

Εγκατάσταση τεσσάρων (4) επίτοιχων λεβήτων συμπύκνωσης και γραμμών Φυσικού Αερίου για θέρμανση & παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) για τα διαμερίσματα του Ισογείου, 1ου, 2ου και 3ου ορόφου της πολυκατοικίας.

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)