Η εταιρεία CLIMATHERM Ltd., αναζητεί Υδραυλικό για τη στελέχωση του τμήματος τεχνικών.

Τόπος Εργασίας: Εγκαταστάσεις Πελατών της Εταιρείας, εντός Αττικής

Καθήκοντα:

  • Μικρής έκτασης κατασκευή, επισκευή και εργασίες συντήρησης των Υδραυλικών Δικτύων σε εγκαταστάσεις πελατών της εταιρείας CLIMATHERM Ltd.

Απαραίτητα Προσόντα

  • Κάτοχος άδειας υδραυλικού
  • Δίπλωμα Οδήγησης

Επιθυμητά Προσόντα

  • Πτυχίο Τεχνικής Σχολής

Εργασιακή Εμπειρία

  • 3+ χρόνια εμπειρίας σε κατασκευή Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Δεξιότητες

  • Ικανότητα οργάνωσης, μεθοδικότητα, αναλυτική σκέψη και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο email: hr.climatherm.ltd@gmail.com