Κτίριο Γραφείων – Περιστέρι – 2022

Υδραυλικές και Αποχετευτικές Εγκαταστάσεις – Αντλιοστάσια ομβρίων και λυμάτων – Κλιματισμός – Εξαερισμός με ανάκτηση θερμότητας – Ηλιακό Σύστημα και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης – Πυροπροστασία – Μηχανολογική Υποστήριξη.

Related projects